BOKNINGSVILLKOR

Anmälning / Bokningsavgift
Bokningen gäller först när bokningsavgiften är inbetald. Avgiften betalas mot faktura som skickas till dig tillsammans med orderbekräftelsen helst per mail eller per post. Bokningsavgiften är 25 % av totalbeloppet för sällskapet och skall betalas inom 10 dagar från bokningstillfället. Ange fakturanumret vid betalningen.

Slutbetalning
Återstående del av totalbeloppet skall vara oss tillhanda senast 14 dagar före dagen för fisketuren. Icke inbetalt belopp betraktas som återbud. Datum för slutbetalning kommer att framgå tydligt på fakturan som tillika är orderbekräftelse. För resor som bokas senare än fjorton dagar innan dagen för fisket skall slutbetalning av hela totalbeloppet ske omgående.
Återbud
Vid återbud tidigare än 30 dagar före dagen för fisketuren återbetalas bokningsavgiften och erlagd slutlikvid om sådan skett.
Vid återbud senare än 30 dagar innan dagen för fisketuren återbetalas ingen del av bokningsavgiften eller slutlikvid. För din egen skull kan det vara ett bra tips att kontrollera med din hemförsäkring vad du har för avbokningsskydd vid olycksfall eller sjukdom.
Avlysning
Västkustens Sportfiske & Guidning förbehåller sig rätten att avlysa ett arragemang grundat på sjukdom, otillräcklig anmälan eller andra oförutsedda händelser. Vid avlysning återbetalas hela det inbetalda beloppet inklusive bokningsavgift. Vid avlysning på grund av hårt väder och om ej heller alternativt fiske kunnat genomföras så erbjuds kunden ett nytt datum för fisket inom 1 år framåt i tiden.
50 % av erlagt belopp återbetalas till kunden om kunden ej vill anta ny dag för fiske inom 1 år.
Försäkringar
Västkustens Sportfiske & Guidning innehar alla relevanta försäkringar och behörigheter för genomförandet av fisketurerna.
Ansvar
Västkustens Sportfiske & Guidning påtager sig inget ansvar för oförutsedda händelser så som extrema väderförhållanden, naturkatastrofer, deltagares sjukdom, olyckor eller andra oförutsedda händelser.
Nautisk kompetens
Västkustens Sportfiske & Guidnings skeppare har all nödvändig nautisk behörighet för yrkestrafik så som "Fartygsbefäl klass VII", "Maskinbefäl klass VIII" samt högfarts certifikat för snabbgående båtar.
TILL STARTSIDAN