Om havsöring.

TILL STARTSIDAN

Jag guidar fiske efter havsöring på västkusten från 1 april t.o.m september. Under april, maj och juni fiskar jag under hela den ljusa tiden på dygnet. På en fisketur efter havsöring fiskar vi normalt sett från båten hela dagen och genom att ta hänsyn till vindarna, strömmarna, bottnarna och ha koll på vattentemperaturen kan vi koncentrera vårat fiske till det området som erbjuder störst chans för att du skall fånga din drömfisk och uppleva havsöringsfiske på västkusten när det är som bäst. Trollingfiske efter havsöring är också en effektiv och rolig form av sportfiske som jag ofta använder mig av under den första delen av dagen för att fiska av stora ytor och hitta var fisken finns. Jag fiskar då normalt med 4 till 8 spön på en gång. OBSERVERA ATT PÅ VÄSTKUSTEN GÄLLER TROLLINGFÖRBUD INNANFÖR 3 METERS KURVAN.

FISKETIPS!
På våren skall man koncentrera sitt fiske efter havsöring till områden som håller varmvatten. Sådana platser på västkusten är ofta utloppsvikar, sydvända vikar och områden med grunt vatten som snabbt kan värmas upp av solen någon grad högre än frivattnet. Varmvatten kan vara vatten i en vik som håller en temperatur på tre grader, om frivattnet då håller 2 grader så är det 30 % varmare i det tregradiga vattnet och det är där havsöringen finns och det är alltså hit som ditt fiske skall riktas för att du skall ha störst chans att fånga västkustens blänkande havsöringar.


När vattentemperaturen lite senare på säsongen, normalt någon gång i maj börjar närma sig tio grader hittar man mer än ofta havsöringen på något djupare vatten, då menar jag vattendjup mellan 2m ner till 5m. Var havsöringen befinner sig beroende på strömmar, vindriktning och givetvis temperaturen och födotillgång etc. Nu skall man leta efter havsöringen över och kring västkustens leopardbottnar, alltså de bottnar med mycket sten, tång, sand och grus i en härlig blandning om vartannat. Fiska också av djupkanter, strömmande sund och uddar etc. Havsöringen börjar nu allt mer söka sin föda över dessa leopard bottnar, strömmande sund och uddar mm där den med liten ansträngning hittar och fångar sin föda. Havsöringen jagar gärna spigg, räkor och stagg mm under tidig morgon och kvällning och är du där då, har du en god chans att få en kamp med den nu lite fetare och mycket stridbara havsöringen.

SOMMARFISKE EFTER HAVSÖRING!
Under den varmare perioden på havsöringsfiskets säsong, då vattentemperaturen överstiger 15 grader blir det betydligt knepigare att komma i kontakt med havsöringarna. Sommarfiske efter havsöring är en utmaning där belöningen är otroligt stridbara fiskar och ofta är det under sommarfisket som de största och tyngsta havsöringarna får syna håvnätet. Så här års är det enligt min mening trolling som gäller för att du skall ha störst chans till en lyckad fiskedag. Flugfiske efter havsöring på natten och tidig morgon är också gångbart och är en fantastisk upplevelse då huggvilliga havsöringar kommer in på grundare vatten för att jaga sill och annan småfisk. När jag trollingfiskar efter havsöring på sommaren koncentrerar jag fisket till grynnor, undervattensgrund, djupkanter mm som håller betesfisk och där varmvattnet möter det kallare vattnet. Tiden på dygnet då fisket är som bäst tycker jag utan tvekan är under senare delen på natten och de första timmarna på morgonen. När jag riggar för sommarfiske på havsöring använder jag djupriggar och blyade beten i form av skedar, vobbler eller naturligt bete, men glöm inte att alltid ha ett bete på kort lina i propeller strömmen. Det betet har många gånger gett fisk då det i övrigt har varit svårfiskat och det är en härlig adrenalinkick när strömspöt löser ut på kort lina och skrikande rulle får fart på den allra tröttaste sportfiskare.

Följ med mig på en fiskeguidning efter havsöring så visar jag dig hur du skall lyckas med havsöringsfisket. Med den nya kunskapen i bakfickan har du en större chans att lyckas ännu bättre med ditt havsöringsfiske och utvecklas som sportfiskare.

Ring mig för bokningsförfrågan.
Fiskeguide Mathias tel. 0705-85 63 62

Till toppen

Om fiske och övriga fiskarter
Skriv ut sidan