Om lax, atlantlax och östersjölax.

TILL STARTSIDAN

Atlantlaxen förekommer ganska talrikt utefter hela västkusten och är för sportfiskaren en härlig utmaning att ta sig an. Det mesta fisket sker som spinn eller flugfiske i åar och älvar längs med västkusten men med lite kännedom om var uppväxarna håller till under sommaren kan atlantlaxen bjuda på ett underbart fiske. Atlantlaxen är en vandringslax som efter att ätit upp sig i havet (uppväxarna) åter vandrar tillbaka till sin uppväxtälv för att leka. Vandringslaxen börjar i en del åar och älvar att stiga redan i maj och laxen stiger sedan i omgångar under hela sommaren och ända fram på höstkanten. Stora variationer i lekvandringen förekommer dock ofta, bland annat beroende på hur nederbörden och vattenföringen är i våra älvar och åar.

Riktat fiske efter atlantlax sker oftast som flugfiske eller spinnfiske i de åar och älvar där laxen stiger för att leka. Trollingfiske efter lax på västkusten är en form som ännu inte är så utbredd men börjar att ta fart. Trollingfiske gör det möjligt att fiska med små beten eller naturliga beten på stora djup med stor precision. Att fiska på djupare vatten är en förutsättning för att hitta laxen som på senvåren och sommaren jagar sill, spigg och små taggmakrillar mm där vattnet är svalare. Ofta fångas även riktigt fina havsöringar på dessa fisketurer.


Östersjölaxen är även den en vandringslax som förekommer rikligt från sydkusten o längs med östkusten. Trolling är den vanligaste fiskemetoden och man fiskar både på uppväxarna och på vandringslaxen men utav naturliga skäl sker fisket på lite olika årstider. På östkusten använder vi mycket trollingskedar och lockblänken som olika dodger och flashers. Även trolling med naturligt bete som tacklad sill förekommer men har inte riktigt tagit fart ännu, men det kommer. De mellanstora uppväxarna fångas i januari och fram till april, maj. I maj månad och framåt kommer den stora vandringslaxen förbi och det är då chansen är störst för att fånga de riktigt stora laxarna som väger över 20kg. Spöfisket från land efter lax sker nästan uteslutande i åar och älvar där Mörrumsån är en av de mest kända lax och öringförande vatten. Spöfisket efter Lax från land utmed österlens kust är i princip obefintligt och det är ovanligt att östersjölax fångas från land medan havsöringen på österlen är en vida känd sportfisk och kustfisket pågår från första januari och fram till april, maj. Hur länge havsöringen håller sig strandnära beror även i detta fallet mycket på vattentemperaturen och födotillgången.

Gullspångslax och Klarälvslax förekommer talrikt i Vänern och gullspångslaxen finns även i mängd mindre sjöar i mellansverige. I Vänern bedrivs fisket nästan uteslutande som trolling och anses av mig med många andra vara ett av världens främsta trollingvatten efter lax och öring. I Vänern används till skillnad mot östkusten mycket vobblers och på senare år har fiske med naturligt bete så som tacklad löja blivit mycket populärt. Trollingfiske efter lax i vänern börjar bli riktigt bra i september och fisket fortsätter sedan fram till maj månad då vattentemperaturen börjar stiga igen och laxen och öringen går ner på djupare vatten och blir något svårare att fiska på. Västkustens Sportfiske kör guidade fisketurer på vänern hela vintern och under våren varvar vi med havsöringsfiske på västkusten. Laxtrolling i vänern är en fantastisk upplevelse och ni kommer att få uppleva en underbar natur, en härlig båtfärd och förhoppningsvis får ni uppleva laxfisket i vänern när det är som bäst. Trollingfiske efter lax och öring är en utmärkt form av fiske både för proffs, amatörer och företag. Alla har chansen att fånga sin drömfisk.

Om fiske och övriga fiskarter
Skriv ut sidan